Hur uppkom Lotto?

Det är ungefär lika enkelt att beskriva lottons historia som det är att förklara varför fiskarna en gång i tiden tog sig upp på land och blev däggdjur, men vi gör ett försök!

Lotto är ett sätt att ”poola” stora mängder pengar. Om flera miljoner människor lägger några kronor var får ju lottoarrangören in mycket pengar. Om lottoarrangören ser till att inte låta alla insatser gå tillbaka i form av vinster kan arrangören göra en stor förtjänst. Stater och företag har använt denna princip i över 2000 år för att samla in pengar till investeringar.

Lotteri

Det var i Kina, ungefär vid år 0 som det första större lotteriet anordnas. Härskarna i Kina behövde få in pengar för att förstärka försvaret mot angripare norrifrån. Efter många diskussioner bestämde man sig för att helt enkelt bygga en befäst mur mot norr. Tanken om den Kinesiska muren var född. Det behövdes dock en otrolig mängd pengar för att bygga denna mur. Finansieringen löste man delvis genom att anordna ett lotteri.

Ett lotteri är dock inte detsamma som lotto. I ett lotteri köper man en lott med ett förutbestämt lottnummer. I lotto spelar man med flera nummer. Principerna bakom de båda spelen är dock likartade. Ett annat spel som har stora likheter med lotto är bingo. Den stora skillnaden mellan lotto och bingo är att man i det senare inte väljer några nummer på förhand. I bingo spelar man med en bricka med ett antal numrerade fält. När bollarna dras från tombolan ska man markera numrena på brickan och hoppas på att man har turen att fylla rader, mönster eller fulla brickor innan någon annan spelare gör det.

Själva ordet lotto sägs komma från det italienska ordet för öde. Man kan gott säga att namnet passar utmärkt in på spelet. Det var dock inte italienarna själva som började benämna spelet som lotto. Det var faktiskt i Frankrike som spelet döptes till lotto. Det var också i Frankrike som man började använda lottokuponger, då med 27 nummer.